Даскон ЕООД

Една от устойчиво развитите строителни организации в България с дългосрочни планове за регионално разширяване на дейността.