За фирмата

„Даскон“ ЕООД е инвестиционна компания с предмет на дейност изграждане на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти. Компанията предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения и развива инвестиционна дейност в собствени проекти. В периода от учредяването си насам „Даскон“ ЕООД е реализирала проекти за инфраструктурно, градско жилищно и офис строителство, ваканционни и бизнес имоти. Фирмата е успяла да се наложи като надежден и стабилен партньор, както сред български, така и сред чуждестранни компании - инвеститори. „Даскон“ ЕООД работи успешно с партньори както от България, така и от цяла Европа и Русия.

Мисия

Мисията на „Даскон“ ЕООД е да реализира висока рентабилност на собствените си проекти посредством предоставяне качествени и конкурентни решения в областта на инфраструктурното, високото и ниското строителство. Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски, ваканциони проекти или проекти за обществена инфраструктура, компанията има готовност с подходящите решения.

Визията за развитие на „Даскон“ ЕООД е да създава стандарти в областта на надеждното и качествено строителство в България. Тя се основава на три основни стълба:

 • Да печелим и пазим доверието и уважаванието на клиентите и партньорите си, да отговаряме на техните нужди и да изпълняваме коректно всеки ангажимент към тях.
 • Да създаваме на служителите си възможности за развитие и да възнаграждаваме успеха.
 • Да помагаме за по-доброто качество на живот и развитието на местните общности там, където работим.

В работата си екипът на „Даскон“ ЕООД се ръководи от следните принципи:

 • Етика – честност и справедливост
 • Стабилност – качество и надеждност на изпълнението
 • Сигурност и безопасност
 • Устойчиво развитие в полза на компанията, клиентите и обществото

Ресурси

„Даскон“ ЕООД разполага с необходимия ресурс от съвременна техника и опит за извършане на мащабни строителни дейности на територията на цялата страна. Компанията разполага със собствен модерен автопарк, състоящ се oт строителна техника, в това число багери, камиони, бетоновози, бетонпомпи, автокранове, булдозери, валяци, прицепи, челни товарачи и мини челни товарачи, автокранове, кулокранове и подемници, минибусове и леки коли за извозване на работници и служители, както й цялата необходима техника - машини и съоръжения, необходими за нормално протичане на строителния процес. „Даскон“ ЕООД разполага с необходимата механизация за извършването на дълбочинно и височинно строителство, изпълнението на инфраструктурни проекти (ВиК, саниране, пътища, мостове и т.н), както и изпълнението на всякакъв вид строителни операции, свързани със жилищно и промишлено строителство.

Сертификати

Производството и управлението на дейността се осъществява в условията на внедрени и поддържани системи за:

 • Управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008;
 • Здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007; и
 • Опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2005;

в областта на строителство, строително монтажни и строително ремонтни дейности.

„Даскон“ ЕООД e вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност е неделима част от бизнеса на „Даскон“ ЕООД. С дейността си компанията допринася за местните общности – не само чрез сградите и инфраструктурните проекти, които реализира, но и чрез подкрепа за добри каузи в полза на обществото.

В цялостната стратегия за социална отговорност на „Даскон” ЕООД са включени няколко основни направления:

 • Грижа за местните общности - „Даскон“ ЕООД осигурява подкрепа за деца в неравностойно положение и реализира проекти от обществена значимост в регионите, в които работи.
 • Грижа за околната среда - „Даскон“ ЕООД развива дейността си с грижа за опазване на околната среда

Грижа за безопасността на служителите - „Даскон“ ЕООД осигурява подходяща и безопасна работна среда за своите служители.